• 22 lutego 2024

Test Rissera

test Reissera

Test Rissnera ma ogromne znaczenie w praktycznej diagnostyce i leczeniu skoliozy, służy bowiem ocenianiu dojrzałości kostnej kręgosłupa.
 

Test Rissera - znaczenie


Jedną z najistotniejszych rzeczy dla lekarza, prowadzącego pacjenta z rozpoznaną skoliozą, jest ocena ryzyka nasilenia wady i ryzyka pogorszenia stanu chorego, co określa się mianem ryzyka progresji.

By dokonać prawidłowej oceny ryzyka progresji, należy wziąć pod uwagę wynik testu Rissera i kąt Cobba. Kąt Cobba odnosi się do wielkości kąta skrzywienia kręgosłupa.


Test Rissera - skolioza


Test Rissera ma za zadanie ocenić stopień dojrzałości miednicy na rentgenogramach. Wynik testu wynoszący 0 oznacza miednicę całkowicie niedojrzałą, V zaś - całkowicie dojrzałą. Im niższy wynik testu Rissera, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia progresji. Wiąże się to jednocześnie z intensywniejszym leczeniem pacjenta.

Skala Rissera, oceniająca dojrzałość kostną kręgosłupa, opiera swe istnienie na fakcie, że kręgosłup rozwija się równolegle wraz z miednicą, równocześnie z nią także kończąc swój wzrost. Zakończenie wzrostu miednicy w łatwy sposób można zweryfikować dzięki badaniu RTG. Koniec rozwoju miednicy rozpoczyna się od pojawienia się pasma jądra kostnienia na grzebieniach biodrowych, ulokowanego blisko kolca biodrowego przedniego górnego. Kolejno owo jądro przemieszcza się (jako pasmo kostne) wzdłuż grzebienia, a w ciągu 0,5-1 roku dochodzi do kolca biodrowego tylnego górnego. Całość wędrówki określana jest przez specjalistów jako wędrówka biodrowej apofizy. Zakończenie wzrostu miednicy stwierdza się w momencie zaobserwowania na radiogramie połączenia pasma jądra kostnienia z talerzem kości biodrowej, w okolicy kolca tylnego górnego.

Największe ryzyko przyspieszenia progresji występuje u pacjentów, którzy uzyskali wynik testu Rissera od 1 do 3.


Test Rissera - skala 


Początkowa skala stworzona przez Rissera była pięciostopniowa - od 0 do 4. Ostatni stopień oznaczał całkowite dojście apofizy do kolca biodrowego tylnego górnego. Po jakimś czasie wielu z badaczy zwróciło uwagę na fakt, że po 4 stopniu istnieją inne obszary, na których nadal trwa proces kostnienia. Z tej przyczyny rozszerzono skalę Rissera o 6 stopień, uwzględniający etap zrostu apofizy z talerzem biodrowym.

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować