• 22 lutego 2024

Kąt Cobba

kąt Cobba

Zniekształcenia powstałe w wyniku skolioz podzielić można (między innymi) na etiologiczne. Jest to podział według Cobba.

Idąc jego tropem, czynnościowe - nazywane również funkcjonalnym - skrzywienie kręgosłupa to skrzywienie jedynie do boku. Występuje ono głównie z powodu ciągłego przyjmowania złej postawy. Może pojawić się również w momencie, gdy doskwiera nam ból, a odchylenie w konkretną stronę go niweluje, a więc często to robimy.

Kolejnym rodzajem skrzywienia jest skrzywienie strukturalne, nieszczęśnie występujące już na wszystkich płaszczyznach. Wyróżniamy wśród nich skoliozy idiopatyczne, stanowiące aż 80% wszystkich skolioz, pojawiające się głównie u dziewczynek i powstające przed zakończeniem okresu wzrostu, a także skoliozy mięśniopochodne, powodowane dystrofiami mięśniowymi lub będące chorobami wrodzonymi. Kolejne strukturalne rodzaje skolioz to skoliozy nerwopochodne, również wrodzone, będące czasem skutkiem porażenia mięśni, charakteryzujące się występowaniem miejscowego owłosienia i zmianami barwnikowymi oraz skoliozy kostnopochodne, wywołane zmianą kształtu kręgów, ich zrostami, ubytkami lub niedorozwojem.

Kolejnym podziałem skolioz (również według Cobba) jest podział ze względu na wielkość kąta skrzywienia.

Pierwszym typem jest zatem kąt skrzywienia 10o - 20o, na neutralizację którego proponowane są odpowiednie ćwiczenia. Drugi typ to skrzywienie 20o - 40o , gdzie oprócz ćwiczeń zalecane jest noszenie gorsetu. Do trzeciej fazy skrzywienia należy kąt 40o i więcej - w tym wypadku konieczna może być już operacja.

De facto decyzja o operacji lub jej braku zostaje podjęta przez szereg specjalistów, którzy czynią to zarówno na podstawie kąta skrzywienia, jak i z powodu wielu innych czynników.

 

Kąt Cobba - jak wyznaczyć?


By wyznaczyć kąt Cobba, należy wykreślić proste wzdłuż górnej powierzchni górnego kręgu krańcowego skrzywienia i dolnej powierzchni dolnego kręgu krańcowego, a następnie narysować proste prostopadłe do tych linii. Narysowane proste, przecinając się z boku wygięcia, wskazują kąt wygięcia w stopniach. By diagnoza była trafna, pod uwagę należy brać nie kąt właściwy, a kąt dopełniający górny lub dolny. Jego wartość wzrasta proporcjonalnie do zwiększenia się deformacji. Jeśli kąt wynosi więcej niż 10o, oznacza to, że pacjent cierpi na skoliozę.

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować