• 22 lutego 2024

Jak i kiedy można rozpoznać mózgowe porażenie dziecięce?

Szacuje się, że nawet 0,2% dzieci na całym świecie rodzi się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Stanowi ono skutek szkodzenia tkanki mózgowej na etapie jej wczesnego rozwoju, do którego w większości przypadków dochodzi podczas życia płodowego. Warto wiedzieć kiedy i jakie objawy daje mózgowe porażenie dziecięce, by móc je jak najszybciej zdiagnozować i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Jakie są objawy mózgowego porażenia dziecięcego?

Mózgowe porażenie dziecięce stanowi zespół objawów, które związane są głównie z nieprawidłowościami ruchu oraz postawy. Zaburzone są napięcie mięśni, mimowolne odruchy oraz rozwój motoryczny i koordynacja. Pojawiać mogą się deformacje stawów oraz kości, a także przykurcze. Dzieci dotknięte porażeniem mózgowym mają także problemy z mową, jedzeniem oraz wzrokiem. Wśród objawów, w strefie emocjonalnej, wyróżnić można trudności z uczeniem się, koncentracją oraz komunikacją, a także odczuwaniem oraz okazywaniem emocji. Prawie 1/3 chorych dodatkowo cierpi na epilepsję. Warto zaznaczyć, że symptomy oraz ich natężenie są zróżnicowane w zależności od postaci MPD.

MPD uważane jest za chorobę przewlekłą, która stanowi niepełnosprawność. W zależności od stopnia występowania objawów chory może potrzebować pomocy podczas wykonywania codziennych czynności, jak i funkcjonować samodzielnie. Aby jak najbardziej ułatwić życie osobie z mózgowym porażeniem dziecięcym, warto od najmłodszych lat zastosować leczenie, o którym więcej przeczytać można na stronie Centrum Neuroterapii z Pomorza: https://centrum-neuro.pl/leczenie/lista-chorob/mozgowe-porazenie-dzieciece/.

Kiedy można zauważyć pierwsze symptomy mózgowego porażenia dziecięcego?

Rodzice mogą zauważyć pierwsze symptomy mózgowego porażenia dziecięcego od 3. do 5. miesiąca życia malucha, jednak wprawne oko opiekuna jest w stanie szybciej zauważyć nieprawidłowości. Niepokój mogą budzić: nieprawidłowa motoryka spontaniczna, asymetryczne napięcie mięśni, upośledzenie zdolności koordynacyjnych, a także brak prawidłowej stabilizacji głowy i tułowia W kwestii niesymetrycznego ułożenia ciała dziecka, warto jednak zaznaczyć, że do 3. miesiąca życia jest to jeden z naturalnych objawów i przy braku innych niepokojących symptomów nie powinien stanowić powodów do niepokoju. W późniejszym czasie pojawiają się brak rozwoju umiejętności siadania (między 4. a 7. miesiącem życia) i chodzenia (8. – 18. miesiąc życia).

Postępowanie w przypadku podejrzenia mózgowego porażenia dziecięcego

W przypadku podejrzenia MPD u dziecka należy niezwłocznie udać się do pediatry, który na podstawie posiadanej wiedzy może dokonać wstępnej oceny stanu zdrowia malucha. Zazwyczaj jeszcze przed rozpoznaniem schorzenia wdraża się rehabilitację, która ma zapobiec rozwojowi objawów oraz ułatwić dziecku funkcjonowanie w przyszłości. Potwierdzenie występowania mózgowego porażenia dziecięcego wymaga szeregu konsultacji, m.in. z: ortopedą, fizjoterapeutą, laryngologiem, okulistą, neurologiem, logopedą oraz psychologiem w przypadku starszych dzieci.

Artykuł sponsorowany

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować